مقالات مالیاتی

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی ????مودی   به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی ) مودی مالیاتی گفته می شود. ????کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز)  یکی از مهمترین و حساس ترین پستهای سازمانی در امور مالیاتی کشور …

Read More »

تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیاتهای مستقیم

تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیاتهای مستقیم برای مودیان توصیه مهم در این خصوص اینکه بر خلاف تصور عموم هرگونه اقدام جهت انجام امور مالیاتی مستلزم این است که در فرجه قانونی آن انجام گردد در غیر اینصورت در اکثر موارد حتی بالاترین مقام سازمان نیز قادر به بررسی …

Read More »

تقسیم بندی مالیات تکلیفی

یک اشتباه زیر ساختی و مهم اشتباه زیر ساختی اینجاست که متاسفانه برخی از مدرسین مالیاتی هم مرتکب آن می شود، و آن اینکه مالیات تکلیفی را فقط منوط به بندهای مشخص شده در برگ تشخیص مالیات عملکرد و مالیات حقوق می کنند. از تصور این دوستان مالیات تکلیفی صرفاً …

Read More »

انواع استرداد مالیاتی و اقدامات مهم برای استرداد مالیاتی؟

انواع استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه التفاوت را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید. که به شرح دسته بندی زیر است: ۱ .مالیات تکلیفی (م۱۰۴) ۲ .مالیات حقوق مانند استرداد مالیات حقوق جانبازان …

Read More »