تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیاتهای مستقیم

تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیاتهای مستقیم برای مودیان

توصیه مهم در این خصوص اینکه بر خلاف تصور عموم هرگونه اقدام جهت انجام امور مالیاتی مستلزم این است که در فرجه قانونی آن انجام گردد در غیر اینصورت در اکثر موارد حتی بالاترین مقام سازمان نیز قادر به بررسی بعد از موعد اعتراض و اقدام مودی نخواهد بود . یک حسابدار مالیاتی برای اینکه خود و کارفرما را دچار مشکلات مالی و مالیاتی نکند بایستی تقویمی از مهلت های قانونی داشته باشد.
نکته مهم : نظر به اینکه در خصوص تکنیکهای تنظیم لایحه دفاعیات به شما توصیه موکد داریم که مهلت های زیر را مطالعه و مرور نمایید.

۱ .مهلت های تسلیم اظهارنامه ها به واحد مالیاتی

۱- اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ روز بعد از پایان هر فصل
۲- ماده ۱۱۰ – تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی ۴ ماه بعد از پایان سال مالی (اظهارنامه اصلاحی به دلیل اشتباه محاسبات ۱ ماه پس از مهلت فوق
۳- ماده۱۰۰ – تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی(خردادماه سال بعد)
۴- ماده ۱۱۶ – اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی ۶ ماه از تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت
۵- ماده ۲۶ – تسلیم اظهارنامه ارث (یکسال پس از فوت)
۶- ماده ۳۹ – اظهارنامه وقف، حبس و نذر ۳ ماه از تاریخ انعقاد یا فوت موصی
۷- ماده ۵۷ – اظهارنامه عدم درآمد شغلی آخر تیرماه
۸- ماده ۸۰ – اظهارنامه املاک و سرقفلی ۳۰ روز پس از انجام معامله
۹- ماده۱۲۶ – اظهارنامه درآمد اتفاقی مانند برنده شدن در بانک آخر اردیبهشت سال بعد
۱۰- ماده ۸۷ – اظهارنامه اضافه پرداختی و استرداد مالیات حقوق بعد از تیرماه سال بعد
{نکته : اگر آخرین روز موعد مقرر تعطیل رسمی یا عمومی باشد اولین روز بعد از تعطیلی معیار قرار می گیرد}

۲.مهلت های تسلیم اسناد و مدارک درخواستی واحد مالیاتی

۱- تسلیم دفاتر قانونی و اسناد و مدارک از یک هفته تا ۱۵ روز (تایید واحد مالیاتی) و داشتن عذر موجه تا ۱۹ روز پس از ابلاغ دعوتنامه
۲- اعلام شروع فعالیت ۴ ماه بعد از تاریخ شروع
۳- تسلیم اطلاعات خرید و فروش (م ۱۶۹مکرر) یک ماه پس از پایان هر فصل

۳.مهلت قانونی اعتراض

۱- اعتراض برگ تشخیص ۳۰ روز پس از ابلاغ (م ۲۳۸)
۲- اعتراض به رای بدوی ۲۰ روز پس از ابلاغ رای (ماده ۲۴۷)
۳- اعتراض به مطالبه ارزش افزوده ۲۰ روز پس از ابلاغ (ماده ۲۹ ارزش افزوده)
۴- تسلیم لایحه اعتراض به رد دفاتر (یک ماه از تاریخ ابلاغ موارد رد)
۵- اعتراض به رای هیات تجدید نظر که منجر به قطعیت مالیات شده (۱ ماه پس از ابلاغ رای) به شورای عالی مالیاتی

۴.مهلت قانونی پرداخت مالیاتها

۱- مالیات سود (درآمد مشمول مالیات) همزمان با تسلیم اظهارنامه (مواد ۱۰۵ و ۱۳۱)
۲- مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده
۳- پرداخت مالیات مورد قبول مودی جهت اعتراض به رای هیات بدوی و حضور در هیات تجدید نظر در مهلت ۲۰ روزه
۴- پرداخت مالیات بر درآمد اجاره یک ماه بعد از تاریخ دریافت مال الاجاره (تبصره ۹ م ۵۳)
۵- پرداخت مالیات حقوق تا پایان ماه بعد پس از پرداخت و ثبت سند (م ۸۶)
۶- پرداخت مالیات تکلیفی حق الزحمه خدمات موضوع ماده ۱۰۴ سی روز پس از تخصیص یا پرداخت (در اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ حذف گردیده است)
۷- پرداخت مالیات برگ قطعی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (م ۲۱۰ )
۸- پرداخت مالیات در مرحله صدور اجراییه واحد مربوط تا یک ماه از تاریخ ابلاغ

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

کد اقتصادی چیست؟

مقدمه فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از …