انواع استرداد مالیاتی و اقدامات مهم برای استرداد مالیاتی؟

انواع استرداد مالیاتی

سازمان امور مالیاتی مکلف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات مازاد دریافت گردیده مابه التفاوت را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی به وی مسترد نماید. که به شرح دسته بندی زیر است:

۱ .مالیات تکلیفی (م۱۰۴)
۲ .مالیات حقوق مانند استرداد مالیات حقوق جانبازان طبق ماده ۹۱ ق.م.م
۳ .مالیات عملکرد
۴ .مالیات بر ارزش افزوده (خرید بیش از فروش است)

اقدامات مهم برای استرداد مالیاتی چیست؟

با توجه به اینکه برداشت وجوه از خزانه دولت مستلزم رعایت ضوابط خاصی می باشد لذا عملیات استرداد مالیات به خزانه واریز شده کمی پیچیده می باشد. لیکن با ارائه اسناد و مدارک مثبته به شرح زیر امکان پذیر است:

۱- برگه مفاصاحساب مالیاتی تا تاریخ استرداد
۲- گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده (مشمولین)
۳- قطعی شدن کلیه مالیاتها تا تاریخ استرداد
۴- اسناد و مدارک وجوه پرداخت شده (فیش واریزی یا پاسخ استعلام از کارفرما)

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

کد اقتصادی چیست؟

مقدمه فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از …