تقسیم بندی مالیات تکلیفی

یک اشتباه زیر ساختی و مهم

اشتباه زیر ساختی اینجاست که متاسفانه برخی از مدرسین مالیاتی هم مرتکب آن می شود، و آن اینکه مالیات تکلیفی را فقط منوط به بندهای مشخص شده در برگ تشخیص مالیات عملکرد و مالیات حقوق می کنند. از تصور این دوستان مالیات تکلیفی صرفاً شامل مالیات اجاره ، مالیات حق ا لزحمه، مالیات اشخاص خارجی و حقوق می شود. در صورتی که کامال اشتباه است. در قانون انواع مالیاتهای تکلیفی را داریم که یک حسابدار مالیاتی باید با حساسیتهای آن نیز آشنا شود. بهتر است شما هم بیشتر با فهرست مالیاتهای تکلیفی آشنا شوید. مطالعه متن هر ماده را بر عهده خودتان می گذارم تا همین الان مجبور شوید کتاب قانون را بازکنید و با مطالعه متن مواد زیر، جهت استفاده کتاب گرم شوید.

تقسیم بندی مالیات تکلیفی

اصولاً در تمام مواردی از مواد قانون مالیاتها که درآن باصطلاح (مکلفند) اشاره گردیده نشان دهنده آن است که در این ماده قانونی تکلیفی از طرف قانون گذار (سازمان امور مالیاتی) بابت اشخاص ثالث برعهده مودی واگذار گردیده است که در صورت عدم اجرا مشمول اصل و جرائم مربوطه خواهد شد. توجه شما را به فهرست کل این تکالیف جلب می نمایم.
۱-ماده ۵۳ – تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)
۲-ماده ۸۵ و ۸۶ اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)
۳-ماده ۱۰۲  (مالیات تکلیفی مضاربه)
۴-ماده ۱۰۳ (مالیات تکلیفی حق الزحمه)
۵-ماده ۱۰۴ (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها) – در قانون مالیاتهای جدید حذف گردیده است.
۶-ماده ۱۰۷ (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی)
۷- ماده ۱۰۹ (مالیات تکلیفی و موسسات بیمه)
۸-ماده ۱۱۶ (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)
۹-ماده ۱۱۸ (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)
۱۰-ماده ۱۲۳ (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)
۱۱-ماده ۱۴۳ (مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام)

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

کد اقتصادی چیست؟

مقدمه فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از …