فرم عضویت

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pcx.
  این عکس جهت صدور کارت عضویت استفاده خواهد شد حداکثر مربوط به شش ماه گذشته رنگی و تمام رخ باشد
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pcx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pcx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pcx.
 • لطفا پس از ۱۰ روز کاری با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر انجمن مراجعه فرمایید
  ۱- اصل و کپی کارت ملی
  ۲- اصل و کپی شناسنامه
  ۳- اصل و کپی مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال
  ۴- دو قطعه عکس ۴*۳ پرسنلی تمام رخ رنگی
  ۵- فرم تکمیل شده دریافتی از سایت
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .