قابل توجه کلیه مراکز درمانی

⭕️ قابل توجه کلیه مراکز درمانی

◾️از جمله احکام مالیاتی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

🔸کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

🔸مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌ عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

🔸حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

نمایش وضعیت
ACTIVE

درباره ما مهدی زارعی جلیانی

محتوا پیشنهادی

تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن حسابرسان داخلی ایران