قابل توجه کلیه مراکز درمانی

⭕️ قابل توجه کلیه مراکز درمانی

◾️از جمله احکام مالیاتی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

?کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

?مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌ عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

?حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

نمایش وضعیت
ACTIVE

About مهدی زارعی جلیانی

Check Also

تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن حسابرسان داخلی ایران