تفاهم نامه
تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن حسابرسان داخلی ایران

در تاریخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰  جناب آقای ترک زاده دبیر کل و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران در دفتر انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز حضور یافت.در این نشست صمیمانه که با حضور آقای ترک زاده و آقایان حیدری، اکبری، زارعی و افشاریان تشکیل گردید ابتدا آقای حیدری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز ضمن عرض خیر مقدم به بیان اهداف انجمن و فعالیتهای انجمن پرداختند ، سپس جناب آقای ترک زاده با بیان اهداف انجمن وفعالیتهای صورت پذیرفته در طی تصدی ایشان پرداختند. حاضرین دراین جلسه نسبت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند، در ادامه نشست تفاهم نامه ای درخصوص همکاری انجمن حسابرسان داخلی ایران  و انجمن صنفی حسابداری وحسابرسی استان البرز  به امضای طرفین رسید.

در پایان نیز جناب آقای ترک زاده رهنمودهایی را جهت پیشبرد اهداف تفاهم نامه و انجمن فرمودند وجناب آقای حیدری نیز ازحضور وتشریف فرمایی ایشان تقدیر وتشکر نمودند.

جلسه  راس ساعت ۱۹ پایان یافت.

موارد اصلی تفاهم نامه

  • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت به منظور ارتقای توان علمی، تخصصی وحرفه ای اعضاء و شاغلین در جامعه حرفه ای حسابرسی داخلی و حسابرسی، مراکز تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی وخدماتی در استان البرز
  • تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب برگزاری دورهای مصوب یا صدور وارائه گواهی نامه حرفه ای ومعتبر
  • مشارکت در برگزاری سمینارها، دوره های تخصصی وکارگاه های آموزشی کوتاه مدت.
نمایش وضعیت
ACTIVE

About مهدی زارعی جلیانی

Check Also

اطلاعیه مجمع عمومی عادی و فوق العاده

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده روز دوشنبه …