آموزش

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است: ۱- جریمه عدم ارسال لیست  ۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه الف) جریمه عدم ارسال لیست: در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم …

Read More »

پیشینه حسابداران رسمی در ایران

پیشینه حسابداران رسمی در ایران نخســتین بار که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ســال ۱۳۱۱ اســت که طی آن مقرر شــد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یــک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان ســهام یا از خارج از آن انتخاب کند …

Read More »

سهم شریک دولتی شما

انواع فعالیت ها در جامعه : ۱-در قالب اشخاص حقیقی(انفرادی یا گروهی) ۲ -در قالب اشخاص حقوقی {نکته : اشخاص حقوقی می بایست درابتدا در اداره ثبت شرکتها ثبت قانونی گردند} حال کلیه این دو دسته می بایست بابت تامین مخارج جامعه با دولت، مشارکت داشته باشند. هرفردی طبق قوانین …

Read More »

راهنمای حسابرسی رسیدگی به حساب پیمانکاران

  ۱⃣ مصوبات کمیسیون معاملات و هیئت مدیره در ارتباط با انعقاد قرارداد مذکور بررسی شود ۲⃣ گرفتن گردش حساب هزینه یا پروژه و انتخاب ۳ یا ۴ صورت وضعیت با توجه به حجم رسیدگی ۳⃣ تطبیق سپرده ها و پیش پرداخت با قرارداد ۴⃣ گرفتن گردش حساب پیش پرداخت …

Read More »

استهلاک سرقفلی

  نظر اول : سرقفلی طبق استانداردهای حسابداری ایران ۲۰ساله مستهلک میگردد ولی سرقفلی ضمنی ، در بیانیه جدید آمریکا IFAC اجازه استهلاک سالانه مستقیم را نمی دهد و قبول ندارند و بیان میدارد که باید به شکل زیان کاهش ارزش باشد یعنی بجای هزینه استهلاک از زیان کاهش ارزش …

Read More »

برگزاری دوره های آموزش تخصصی

بدینوسیله به اطلاع می رساند این انجمن در نظر دارد دوره های ذیل را برگزار نماید. لذا از متقاضیان محترم خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به ثبت نام جهت شرکت در دوره اقدام نمایند. عناوین دوره: ۱-دوره مبارزه با پولشویی ۲- دوره آشنایی با ساختار کنترل داخلی ۳- دوره …

Read More »

دوره جامع حسابداری ویژه بازار کار به همراه آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم

دوره جامع حسابداری ویژه بازار کار به همراه آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم به مدت ۱۵ ساعت شروع دوره :  ۹۷/۰۵/۲۵ طول دره : ۱۵ ساعت مکان برگزاری دوره : مهرشهر ابتدای بلوار ارم بعد از سه راه شهرداری نبش خیابان صدم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی البرز

Read More »