سهم شریک دولتی شما

انواع فعالیت ها در جامعه : ۱-در قالب اشخاص حقیقی(انفرادی یا گروهی) ۲ -در قالب اشخاص حقوقی {نکته : اشخاص حقوقی می بایست درابتدا در اداره ثبت شرکتها ثبت قانونی گردند} حال کلیه این دو دسته می بایست بابت تامین مخارج جامعه با دولت، مشارکت داشته باشند. هرفردی طبق قوانین مالیاتی درصدی از درآمد یا دارایی های خود را می پردازد. این درصد مالیات نام دارد. توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم.

  • دولت تحت عنوان مالیات در سود یا دارایی های شما شریک است.
  • هر شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت دارد موظف به پرداخت سهم مالیات از دارایی یا درآمد خود است.
  • سود به معنی درآمد مشمول مالیات از نگاه سازمان مالیاتی است.
  • یک کارمند حقوق بگیر هم یک فعال در جامعه است.
  • هر مال یا دارایی در جامعه مالکی دارد که مالیات آن را مالک پرداخت می کند.
  • مازاد مالیات پرداخت شده، از طرف سازمان مالیاتی قابل استرداد خواهد بود.
  • شما با پرداخت مالیات امنیت دارایی های خود را بالا می برید.
نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

اثر زیان ناشی از عملیات در حال تداوم بر محاسبات سود هر سهم