Tag Archives: #موسسات_تامین_سرمایه_و_روشهای_عرضه_اولیه_اوراق_بهادار

موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه ۱۹۷۰ با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج یافت. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه سهام می نامند. عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت برای …

Read More »