Tag Archives: #تقسیم بندی_ مهلت های_قانونی_در_مالیاتهای_مستقیم

تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیاتهای مستقیم

تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیاتهای مستقیم برای مودیان توصیه مهم در این خصوص اینکه بر خلاف تصور عموم هرگونه اقدام جهت انجام امور مالیاتی مستلزم این است که در فرجه قانونی آن انجام گردد در غیر اینصورت در اکثر موارد حتی بالاترین مقام سازمان نیز قادر به بررسی …

Read More »