Tag Archives: #برای_تولید_یک_برگ_کاغذ_چه_مقدار_هزینه_می شود

برای تولید یک برگ کاغذ، چه مقدار هزینه می شود

اخبار پولی مالی- در حال حاضر قیمت هر برگ کاغذ A4 که به طور معمول در نظام اداری کشور و یا میان عموم مردم استفاده می شود، ۱۰۰ تومان است. اگر هر ایرانی روزانه فقط یک برگ کاغذ به سطل زباله بیاندازد، روزانه ۸.۵ میلیارد تومان هدررفت فقط در این بخش …

Read More »