نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی

رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه ای که می توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام، برخورداری آنها در هیات مدیره موثر و کارا نهفته است. هیات مدیره شرکت، قلب آن محسوب می شود. پس باید همواره سالم و شاداب باشد و خوب تغذیه شود. وجود جریان نامحدود و صحیح اطلاعات در هیات مدیره، به همان اندازه برای درستی و صحت عملیات بدنه شرکت لازم است که جریان آزاد و دائم خون، برای تندرستی و سلامت بدن انسان مورد نیاز می باشد. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیات مدیره و توصیه های انجام شده در آیین های حرفه ای گوناگون، می توان نسخه زیر را برای هیات مدیره مطلوب ارائه کرد

»جلسات هیات مدیره باید به صورت منظم برقرارشود

»در هیات مدیره، باید توازن قوای مطلوبی برقرار باشد

»نباید اجازه داده شود که شخص خاص، بر جلسات هیات مدیره و فرآیند تصمیم گیری در آن مسلط شود

»اعضای هیات مدیره باید با بلند نظری، به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند

»اطمینان متقابل در بین اعضای هیات مدیره، باید در سطح بالایی قرار داشته باشد

»اعضای هیات مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و درجه والایی از درستکاری، راستی و امانت داری باشند

»بین اعضای هیات مدیره، باید روابط قوی و ارتباط های موثری وجود داشته باشد

»هیات مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را بر عهده گیرد

»اعضای غیرموظف(غیراجرایی) هیات مدیره، باید معمولاً دارای دیدگاه مستقلی باشند

»هیات مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد

»اعضای هیات مدیره، نباید در مقابل تغییر و تحولات سازنده مقاومت کنند

»هیات مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد

»هیات مدیره باید ریسک های ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت را بشناسد

»هیات مدیره باید آمادگی تحمل ریسک های حساب شده را داشته باشد. نپذیرفتن ریسک، یعنی محروم شدن از بازده

»هیات مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذی نفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آنها، آمادگی لازم را کسب کند

»از آنجا که اهمیت موضوع آموزش پیوسته در حال افزایش است، اعضای هیات مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند

نمایش وضعیت
ACTIVE

About بهنام اکبری

Check Also

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

سیر تکوینی تئوریهای حسابداری

تئوری حسابداری در یک فرآیند تکامل تدریجی و مستمر، همیشه در حال پیشرفت بوده و …