دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۳۸۹/۱۸۹۷۶۴/ص
دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۳۸۹/۱۸۹۷۶۴/ص

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۳۸۹/۱۸۹۷۶۴/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۳۸۹/۱۸۹۷۶۴/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور.

منبع: سازمان امور مالیاتی.

نمایش وضعیت
ACTIVE

About علی حیدری

زندگی‌نامه‌ای کوتاه برای بخش شناسنامه خودتان بنویسید. این متن ممکن است برای همه نمایش داده شود.

Check Also

اطلاعیه مجمع عمومی عادی و فوق العاده

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده روز دوشنبه …