عمومی

خصوصی سازی در ایران

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر  «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌کند» و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد …

Read More »

موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه ۱۹۷۰ با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج یافت. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه سهام می نامند. عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت برای …

Read More »

با کارمندانتان رفیق نشوید

️بسیاری از مدیران تلاش می‌کنند با کارمندانشان رفیق و دوست شوند. آنان گمان می‌کنند که با دوستی با کارمندان می‌توانند به آنان انگیزه بدهند و مدیر موثری باشند. رفاقت با کارمندان در واقع اعتباری برای شما کسب نمی‌کند. ️شما باید بکوشید که مدیری مورد احترام و معتبر باشید نه مدیری …

Read More »

از نظر یونسکو آیا ما با سوادیم؟؟؟

? سواد چیست و آیا ما با سوادیم؟ تعریف کلاسیک سواد، توانایی خواندن و نوشتن است. اما بر اساس تعریف یونسکو، شخص با سواد فردی است که تمام پارامترهای زیر را در خود دارا است: ? سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان، به نحوی شایسته. …

Read More »